«بادامچیان» رئیس ستاد انتخابات جبهه پیروان شد

سخنگوی جبهه پیروان از انتخاب بادامچیان به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خبر داد.