نمایش فیلم «ایستاده در غبار» و «پری دریایی» در چهارمین روز جشنواره مقاومت

فیلم تحسین شده «ایستاده درغبار» همچنین نمایش فیلم «پری دریایی» با موضوع آلودگی خلیج فارس در چهارمین روز از جشنواره مقاومت به نمایش درمی‌آید.