پرسش های رئیس‌جمهور دانش‌آموزان کشورِ حسین فهمیده را بزدل می‌کند