ماجرای بوسۀ امانتی سید حسن نصر الله

رئیس دانشگاه الازهرِ مصر، از سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله لبنان، تمجید کرد….