کواکبیان: اتخاذ تدبیر درباره FATF حق شورایعالی امنیت ملی است/ عربستان هم با عنوان خیریه به حماس کمک می‌کند

ما اصلاً حماس و گروه‌های مقاومت را تروریست نمی‌دانیم، حتی عربستان سعودی هم تحت‌عنوان خیریه به حماس کمک می‌کند.