بادامچیان رئیس کمیته انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری شد

در این جلسه آقای اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس کمیته انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری انتخاب شد. این کمیته برای سیاست‌گذاری جبهه پیروان در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری ۹۶ تشکیل‌شده است.