بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ایران

رئیس بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ایران از برگزاری چهار سمینار یک روزه با عنوان PICU ، رادیولوژی در اطفال ، دیابت در اطفال و پرستاری در اطفال بصورت پیری کنگره در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر ماه خبر داد.