بازیکن حریف جوانان ایران به خاطر سرطان درگذشت

بازیکن ۲۰ ساله تیم‌ملی جوانان قطر و عضو باشگاه الخور به خاطر بیماری سرطان درگذشت.