هشدار درخصوص ماهی‌های ایرانی

رئیس سازمان شیلات نسبت به ورود گونه زیلی تیلاپیا به آبهای استان خوزستان هشدار داد.