سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی مشخص شد

علی بیات و محمد دلیریان بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی منصوب شدند.