وضعیت سخت دانش‌آموزان «الدراز» با محاصره این منطقه