ابوظبی از برادری با صهیونیست تا کودک‌کشی در یمن

در طول این سال‌ها امارات دست از دخالت در امور بین‌المللی و منطقه‌ای برنداشته و همواره به صورت فعالانه در حملات تجاوزگرانه و غیرقانونی شرکت کرده است.