سقوط همزمان بهای نفت و طلا

بازار انرژی و فلزات گرانبها شاهد کاهش قیمت بود.