۴ دسامبر همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ایتالیا/ دولت به دنبال افزایش اختیارات

دولت ایتالیا زمان برگزاری همه‌پرسی سرنوشت‌ساز قانون اساسی این کشور را به ۴ دسامبر آینده موکول کرد.