کیهیل و ایوانوویچ در خطر سکونشینی

دیلی میل مدعی شد که آنتونیو کونته قصد دارد گری کیهیل و برانیسلاو ایوانوویچ، دو مدافع چلسی را سکونشین کند.