زندگی شهید طوقانی از رادیو نمایش پخش می‌شود

سریال نمایش رادیویی «کوچک اما پهلوان» به کارگردانی رضا عمرانی از رادیو نمایش پخش می‌شود.