تحریم‌های آمریکا همچنان بخشی از مشکلات در روابط بازرگانی آلمان و ایران است

در گزارش اتاق بازرگانی آلمان ضمن ابراز تمایل این کشور برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران به تحریم‌های آمریکا به عنوان مانعی اشاره شده که همچنان همکاری با ایران را دشوار می‌کند.