سوریه اتهام حمله به کاروان کمکها در حلب را رد کرد/ سازمان ملل: اتهام نزنیم

همزمان با آنکه سازمان ملل می‌گوید، هنوز قضاوت درباره هویت مهاجمان به کاروان کمکهای بشردوستان زود است، سوریه هم پس از روسیه این اتهام را رد کرد.