سوریه اتهام حمله به کاروان کمکها در حلب را رد کرد/ سازمان ملل: اتهام نزنیم