پاکسازی سریع نیروهای عراقی در محیط شهر «الشرقاط» استان صلاح‌الدین