تن دادن «حریری» به گزینه «مقاومت» برای ریاست جمهوری لبنان

برخی از منابع نزدیک به رئیس جریان المستقبل می‌گویند که وی نامزد حزب‌الله برای ریاست جمهوری را قبول کرده و اکنون دو مسئله باقی مانده؛ موضع جنبش «امل» و «عربستان».