روسیه کار سختی مقابل ایران خواهد داشت/ جام بدون برزیل و اسپانیا رنگ و بوی خوبی ندارد