قائم مقام جان کری از پارلمان ترکیه و خرابی‌های کودتا دیدن کرد

«آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقامات ترکیه‌‌ای به آنکارا سفر کرده، از محل پارلمان ترکیه و خرابی‌های ناشی از کودتای ناکام بازدید کرده است.