افزایش بیماری‌های ژنتیکی ثمره کمبود تست‌های ژنتیکی با تعرفه‌های دولتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار کودک با بیماری مستقیم ژنتیکی در کشور متولد می‌شوند.