میکل: کونته نقش مهمی در ماندن جان تری داشت

جان اوبی میکل، هافبک چلسی معتقد است که آنتونیو کونته نقش پررنگی در ماندن جان تری در چلسی ایفا کرد.