ایجاد حاشیه پیش از بازی بزرگ/ آغاز تمرین سیاه جامگان بدون کاظمی

تمرینات تیم سیاه جامگان در حالی از امروز آغاز می شود که سرمربی این تیم در تهران حضور دارد.