بختیار ۵۰ درصد بدهد، جدا می‌شود

هافبک بازیساز استقلال از لیگ قطر پیشنهاد دریافت کرده است و مدیر برنامه های وی مدعی شده که بندی در قرارداد او وجود دارد که می تواند از این باشگاه جدا شود.