دولت کلمبیا و فارک قرارداد صلح خود را با گلوله امضا کردند

دولت کلمبیا و گروه موسوم به نیروهای انقلاب کلمبیا (فارک) قرارداد صلح خود را با خودکارهایی به شکل گلوله امضا کردند.