آغاز گسترده‌ترین عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه

نیروهای دولتی سوریه حملۀ زمینی گسترده‌ای را به مناطق تحت سلطۀ گروه‌های مسلح آغاز کرده‌اند.