کری و لاوروف در نیویورک پشت درهای بسته، درباره سوریه گفتگو کردند

وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست نیویورک و پشت درهای بسته با هم دیدار و درباره سوریه گفتگو کردند.