عبدالله دوم داعشی‌ها را خوارج اسلام خواند

پادشاه اردن ضمن مخالفت با حضور نیروهای غربی در عملیات علیه داعش در سوریه و تاکید بر لزوم اتخاذ و هماهنگی کشورهای منطقه‌ برای مقابله با این بحران گفت: ما باید پیش‌دستی کنیم زیرا متاسفانه واکنش تروریست‌ها از اتحاد ما سریعتر است.