مدیرعامل همراه اول: ارائه VoLTE و تماس وای فای به کاربران در انتظار تأیید