گفتند در موعد قانونی اقدام کند، نه اینکه کاندیدا نشود!

به گزارش ایران خبر، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از تصمیم‌گیری برای تغییر نام جامعه روحانیت مبارز در زمان حیات مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، دبیرکل فقید این تشکل خبر داد و در خصوص عضویت ۶ روحانی جدید در شورای مرکزی جامعه روحانیت تاکید کرد: این افراد جایگزین اعضای غایب این تشکل نظیر آیات هاشمی‌رفسنجانی، […]