مدارک حرفه‌ای‌سازی پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

معیارهای رده A باشگاه پرسپولیس برای کسب مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها مورد تائید سازمان لیگ قرار گرفت و برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.