مدارک حرفه‌ای‌سازی پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد