نرخ سود بانکی قابل تحمل است و کاهش نمی‌یابد/ نقدینگی فعلی آسیبی نمی‌زند