پنجاه و پنج تروریست از گروه‌های طالبان و داعش در افغانستان کشته شدند