بان کی مون ضمن افتتاح مجمع عمومی، پایان دادن به جنگ سوریه را خواستار شد

دبیرکل سازمان ملل در سخنان افتتاحیه هفتاد و یکمین مجمع عمومی این سازمان، بر لزوم پایان دادن به جنگ در سوریه تاکید کرد.