استارت استیضاح‌ وزرای خارجه و برق عراق

۱۳۷ عضو پارلمان عراق از مجموع ۲۳۸ نماینده پارلمان خواهان استیضاح وزرای خارجه و برق این کشور در پرونده‌های مربوط به فساد و سوء مدیریت وزارتخانه‌هایشان در دو سال گذشته شدند.