جلیلی در چهاردهمین جشنواره فیلم بین المللی مقاومت سخنرانی می‌کند

سعید جلیلی در چهاردهمین جشنواره فیلم بین المللی مقاومت سخنرانی می‌کند.