جلیلی در چهاردهمین جشنواره فیلم بین المللی مقاومت سخنرانی می‌کند