«ابوبکر البغدادی» ناچار به رفت و آمد علنی در موصل شد

ناآرامی‌ها شدید اخیر در موصل عراق، سرکرده داعش را مجبور کرده به صورت علنی در این شهر رفت و آمد کند تا اوضاع را طبیعی جلوه دهد.