سخنگوی دولت ترکیه خواستار ایجاد هرچه سریعتر مناطق امن در سوریه شد

سخنگوی دولت ترکیه طی یادداشتی در یک روزنامه، خواستار ایجاد هرچه سریعتر مناطق امن در سوریه شده و ادعا کرد نباید بیش از این به دولت «بشار اسد» زمان داد.