کتک زدن یک روحانی با کفش در برنامۀ زنده! (ویدیو)

اختلاف دیدگاه های مذهبی یک وکیل و یک شیخ مصری در برنامه زنده تلویزیونی به زد و خورد انجامید….