ویدئو: تجمع مخالفان ترامپ و کلینتون در محل برگزاری مناظره

مخالفان نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا مقابل محل برگزاری نخستین مناظره دست به تجمع اعتراضی زدند.