افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی

معاون اول رئیس جمهور گفت: درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته داشته است.۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر