شمخانی در دیدار با رئیس مجلس سوریه: مردم، آینده را مشخص می کنند

شمخانی گفت: اراده محکم ملت سوریه، آینده این کشور را که پیروزی و بازگشت به روزهای پرشکوه است تعیین خواهد کرد.۱۴:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر