علت اصلی مرگ اهالی تهران مشخص شد

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به آمار متوفیان شهر تهران در ۶ ماهه اول سال۹۵ گفت: در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین و کمترین فوتی های پایتخت مربوط به مناطق ۴ و ۲۲ است.۱۴:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر