۸ زخمی در اثر آتش سوزی پایانه نفتی آرامکو در عربستان

آتش سوزی پایانه نفتی شرکت آرامکو در عربستان سعودی، به زخمی شدن ۸ نفر منجر شد.