خدمه ایرانی در کشتی ها جایگزین خارجی ها می شوند

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از برنامه بکارگیری خدمه ایرانی به جای خدمه خارجی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۰ نفر خدمه ایرانی جایگزین خدمه خارجی شدند و تا پایان سال این تعداد به ۷۰۰ نفر افزایش می یابد.۱۴:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر